Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Organizacja Wewnętrzna Agencji Rynku Rolnego
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Senenko
wprowadził: Patrycja Polak w dniu: 2007-03-23 09:14:28
ostatnia zmiana: 2017-02-23 16:13:09
 
 
 

1. Biuro Administracyjne

  A. Dział Administracyjno-Gospodarczy
  B. Dział Logistyki
  C. Dział Transportu
  D. Kancelaria Ogólna

2. Biuro Analiz i Programowania
  A. Dział Analiz Rynkowych
  B. Dział Programowania i Sprawozdawczości
  C. Dział Analiz Ekonomicznych

3. Biuro Audytu i Bezpieczeństwa Informacji
  A. Dział Audytu Wewnętrznego
  B. Dział Jakości i Bezpieczeństwa Informacji
  C. Dział Doradczy

4. Biuro Cukru i Biopaliw
  A.Dział Monitorowania Produkcji
  B. Dział Dywersyfikacji Produkcji
  C. Dział Biopaliw
  D. Dział Biogazu

5. Biuro Finansowo-Księgowe
  A. Dział Księgowości
  B. Dział Planowania i Kontrolingu
  C. Dział Finansowy
  D. Dział Zarządzania Należnościami
  E. Dział Zabezpieczeń i Gwarancji

6. Biuro Organizacji Rynków Rolnych
  A. Dział Obsługi Rynków Rolnych
  B. Dział Kontraktacji i Programów Operacyjnych

7. Biuro Interwencji
  A. Dział Interwencji Produktów Zwierzęcych
  B. Dział Dopłat
  C. Dział Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich
  D. Dział Wsparcia Upraw Polowych i Ogrodniczych
  E. Dział Interwencji Produktów Roślinnych

8. Biuro Kontroli Technicznych
  A. Dział Koordynacji
  B. Dział Monitorowania

9. Biuro Kontroli Wewnętrznej
  A. Dział Kontroli
  B. Dział Zarządzania Nieprawidłowościami
  C. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zewnętrznych oraz Skarg i Wniosków

10. Biuro Prawne
  A. Dział Prawny
  B. Dział Zamówień Publicznych

11. Biuro Rozwoju Runku
  A. Dział Krajowych Inicjatyw Promocyjnych
  B. Dział Wydawnictw
  C. Dział Komunikacji z Beneficjentami
  D. Dział Funduszy Promocji
  E. Dział Promocji Rynku Lokalnego

12. Biuro Teleinformatyki
  A. Dział Analiz i Projektów
  B. Dział Produkcji Oprogramowania
  C. Dział Administrowania Systemami Informatycznymi
  D. Dział Wsparcia Technicznego
  E. Dział Administrowania Bezpieczeństwem
  F. Dział Zarządzania Projektami Optymalizacyjnymi

13. Biuro Wspierania Eksportu
  A. Dział Współpracy Zagranicznej
  B. Dział Współpracy z Organami Unii Europejskiej i Analizy Rynków Zagranicznych
  C. Dział Promocji
  D. Dział Obsługi Wydarzeń Wystawienniczych
  E. Dział Współpracy z Przedsiębiorcami

14. Biuro Wspierania Konsumpcji
  A. Dział Pomocy Żywnościowej
  B. Dział Programów Szkolnych
  C. Dział Dystrybucji i Działań Towarzyszących

15. Biuro Wymiany Towarowej z Zagranicą
  A. Dział Regulacji Handlowych
  B. Dział Obsługi Importu
  C. Dział Obsługi Eksportu
  D. Dział Informacji Handlowej

16. Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  A. Dział Zarządzania Kadrami
  B. Dział Organizacji i Rozwoju Zawodowego
  C. Dział Płac
  D. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i OPpoż.
  E. Pełnomocnik Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
   Kancelaria Tajna

  17. Stanowiska samodzielne

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 71240
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53