Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Adam Mierzejewski
wprowadził: Anna Makaruk w dniu: 2008-02-25 16:38:36
ostatnia zmiana: 2014-11-25 15:11:11
 
 
 

USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
(tekst jednolity)
(Dz.U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.)Zmiana do ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
wprowadzona na mocy art. 128
ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1512)Zmiana do ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
wprowadzona na mocy art. 84
ustawy z dnia 11 LIPCA 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146)

 
 
   
 

  Statut ARR
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Chwieśko
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2004-05-11 14:26:03
ostatnia zmiana: 2013-03-27 16:11:24
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego
(Dz.U. z 2008 r. Nr 30, poz. 181, z późn. zm.)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 16 lipca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego
(Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 977)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

(Dz.U. z 2011 r. Nr 128, poz. 726)

 
 
   
 

  Rozporządzenia Ministra Finansów
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Chwieśko
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2009-10-29 15:54:59
ostatnia zmiana: 2013-03-27 16:13:22
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą
(Dz.U. Nr 76, poz. 713, z późn. zm.)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 października 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego
agencją płatniczą

(Dz.U. Nr 186, poz. 1368)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 listopada 2006 r.
w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej
w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

(Dz.U. Nr 204, poz. 1507, z późn. zm.)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej
w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

(Dz.U. Nr 128, poz. 891)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej
w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

(Dz.U. Nr 156, poz. 1238)

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 46101
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53