Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Skargi i wnioski
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Anna Makaruk
wprowadził: Anna Makaruk w dniu: 2009-05-12 11:52:15
ostatnia zmiana: 2015-07-20 14:24:27
 
 
 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
  • Zarządzenia nr 89/2009/W Prezesa ARR z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania interesantów w sprawie zgłaszania skarg i wniosków w Agencji Rynku Rolnego.

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:
  • pocztą na adres pocztowy: Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa,
  • poprzez okienko podawcze w siedzibie Centrali ARR, jak i w Oddziałach Terenowych,
  • faxem na nr 22 628 93 53,
  • pocztą elektroniczną na adres: skargiiwnioski@arr.gov.pl


Skargi i wnioski wnoszone do ARR powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.

Skargę lub wniosek można również wnieść ustnie.
Prezes Agencji Rynku Rolnego lub upoważniony Zastępca Prezesa przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Centrali ARR w każdy wtorek od godz. 15.00 do godz. 16.00, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 15.00 do godz. 16.00.

Dyrektorzy Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibach Oddziałów Terenowych ARR w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 15.00, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 14.00 do godz. 15.00.

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 16172
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53