Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Zasady naboru kandydatów do pracy w Agencji Rynku Rolnego
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Radkiewicz
wprowadził: Anna Makaruk w dniu: 2008-06-24 15:14:39
ostatnia zmiana: 2011-07-04 08:41:31
 
 
 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Agencji Rynku Rolnego jest otwarty i konkurencyjny, przebiega zgodnie z zasadami określonymi w art. 6a-g Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 231, poz. 1702).
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Agencji Rynku Rolnego są upowszechniane poprzez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, a także poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy są również dostępne na internetowych stronach Agencji Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl.

Agencja Rynku Rolnego nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą.
Ofertę pracy należy składać każdorazowo, jako odpowiedź na konkretne ogłoszenie.

Nadesłane zgłoszenia i dokumenty zostają komisyjnie zniszczone w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia danego procesu naboru.

Kandydat składający swoją aplikację musi spełniać wymagania konieczne, podane w ogłoszeniu, wymagania pożądane są dodatkowym atutem kandydata. Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje z procesu naboru.


 
 
   
 

Wyświetleń strony: 341774
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53